Afdrukken

Gebruik website Leijendeckers Verhuur

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Leijendeckers Verhuur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Leijendeckers Verhuur niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Leijendeckers Verhuur garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Leijendeckers Verhuur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.